PrestatiePijn

Een filosofische zoektocht naar oplossingen voor een moderne kwaal

Waar ooit nog het gezegde gold dat je 'je kop niet boven het maaiveld moet uitsteken' is ook in Nederland recent het taboe op 'excellentie' doorbroken. Presteren mag - nee - presteren moet! Maar wat betekent het voor ons, voor onze samenleving, voor onze kinderen vooral, om steeds maar langs allerhande latten te worden gemeten en meer dan 'je best' te moeten doen? Samen willen we zoeken naar oorzaken, bronnen, uitingen, uitwerkingen - negatief, ja, maar zeker ook positief - van deze verschuiving. Is dit prestatievertoog inderdaad een recent verschijnsel, een uitingsvorm van het 'neoliberale' kapitalisme, zoals wel wordt beweerd? Of zijn er ook andere bronnen van de oneindige stress, de druk die we onszelf en onze kinderen opleggen? Voor dit project benaderen we gerenommeerde schrijvers uit binnen - en buitenland - filosofen, psychologen, pedagogen. Maar ook gaan we in gesprek met ouders, met leerlingen, met schoolbegeleiders, schooleiders en beleidsmakers. En: we willen graag ook in gesprek met jou ! Wat zijn jouw ervaringen met prestatie en met pijn, met prestatiepijn?? Deel ze via ons blog

De zoektocht
Het project

In hoeverre is presteren van waarde voor onszelf en de samenleving? In onze zoektocht proberen we zoveel mogelijk mensen te spreken en activiteiten te ontplooien als input voor het boek.

De bijdragers

Allerlei mensen dragen bij aan het boek door interviews, columns, kunst en andere manieren. Van filosofen tot pedagogen en leerlingen. Ook een bijdrage leveren? Graag!

Het boek

De zoektocht zal onder meer resulteren in een boek, uitgegeven door Phronesis. Hierin proberen we uit te leggen wat PrestatiePijn is, wat de oorzaken zijn en mogelijke oplossingen voor de toekomst.

Pijnlijke verhalen over presteren
Status Sadd
PrestatiePijn, Statusangst en de New Commons

Een voorpublicatie In februari 2017 publiceren Frasiscus Kusters en ondergetekende een bundel onder de werktitel PrestatiePijn. Daarin onderzoeken we wat… Read More

Tempus Fugit
Ontsnappen aan prestatiepijn – op onderzoek met leerlingen

 'Tempus fugit', staat bovenaan de tekening. Twee leerlingen hebben een luchtballon geschetst om hun idee bij prestatiepijn te laten zien.… Read More

Mindfulness and HealthCare System
Wat als we leren ‘zijn met wat er is’?

Mindfulness kan ons leven, het onderwijs en de samenleving radicaal veranderen, zo hoor en lees ik geregeld. We worden er echt… Read More

Wie zijn wij?
PrestatiePijn
Alderik Visser

Is docent geschiedenis in het vo. Hij schrijft veelgelezen artikelen op het snijvlak van onderwijs, filosofie, pedagogiek en beleid.

PrestatiePijn
Fransiscus Kusters

Is oprichter van Insight Philosophy, schrijver, docent filosofie in het VO en bestuurslid Stichting Kinderfilosofie Nederland.