Aan het boek dragen de volgende mensen al bij door columns, interviews, artikelen of een kunstzinnige bijdrage:

Jeroen van Baar
Studeerde psychologie en neurowetenschappen in Utrecht en Parijs. Hij is promovendus aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen. Zijn populairwetenschappelijke werk verscheen in verschillende kranten en zijn boek De prestatiegeneratie (Atlas Contact, 2014) kreeg veel aandacht in de media.

Jacqueline Boerefijn
Is biologiedocent en Master of Applied Positive Psychology. Samen met Ad Bergsma publiceerde zij de bundels Opvoeden tot geluk. Help je tiener puberen (Lannoo, 2012) en Gelukkig voor de klas. Ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties (Lannoo, 2014). Zie: http://www.positiefonderwijs.nl/

Iris van Harrewijn
Is leerling op het Wolfert Tweetalig in Rotterdam en doet in schooljaar 2016- 2017 havo-eindexamen. Kennis van de Engelse taal is in haar ogen belangrijk om de wereld tegemoet te treden, en ze houdt ervan te filosoferen over het leven.

Karen Heij
Studeerde Toegepaste Taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was meer dan 25 jaar werkzaam bij toetsbureau ICE, waarvan 15 jaar als directeur. Momenteel werkt zij als onafhankelijk toetsexpert. E-mail: karenheij@gmail.com

Annette Krauss
Werkt als vrij kunstenaar. Haar werk draait onder andere om informele kennis en de (geïnstitutionaliseerde) processen van normalisering die vorm geven aan onze lichamen, aan de manier waarop we omgaan met objecten om ons heen en aan de manier waarop we ons verhouden tot sociale praktijken. Centraal daarin staat ook de vraag hoe deze processen van invloed zijn op de manieren waarop we de wereld kennen en erin handelen. Krauss heeft (mede) aan de wieg gestaan van verschillende langlopende samenwerkingsprojecten, zoals Hidden Curriculum en Sites for Unlearning, die tegelijk reflecteren en voorbouwen op het potentieel van samenwerkingspraktijken. http://hiddencurriculum.info

Fransiscus Ismaël Kusters
Ontdekte tijdens zijn studie commerciële economie al snel dat hij daarna filosofie wilde studeren en daarin les wilde geven in het middelbaar onderwijs. Dat is wat hij nu doet. Samen met Alderik Visser publiceerde hij de bundel Verwonderenderwijs.Filosofie en onderwijs (ISVW, 2016). Met Insight Philosophy wil hij door te schrijven, en het geven van workshops vanuit Oosterse en Westerse filosofie ook buiten school bijdragen aan meer wijsheid in de wereld.

Jan Masschelein
Is hoofd van het Laboratorium voor Educatie en Samenleving en van de onderzoeksgroep Education, Culture and Society aan de KU Leuven. Hij studeerde onderwijswetenschappen en filosofie aan de KU Leuven en aan de Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ook is hij fellow van de Alexander Von Humboldt-Stiftung. Zijn onderzoek kan worden gesitueerd in het brede veld van onderwijstheorie, kritische theorie, sociale filosofie en kritieken van gouvernementaliteit. Meer concreet gaat het om de publieke en sociale rol van opvoeding en scholing, om de rol van de universiteit en om de veranderende ervaring van ruimte en tijd in de ‘netwerksamenleving’. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen in diverse talen. Samen met Maarten Simons schreef hij het boek Apologie van de School (Acco, 2012). E-mail: Jan.Masschelein@ped.kuleuven.be

Trees Pels
Is sinds 2002 werkzaam als senior onderzoeker en adviseur van de Themagroep Multiculturele Vraagstukken van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2009 is zij daarnaast bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit. Ze is auteur van vele artikelen en essays over de pedagogische functie van het onderwijs en over de motivatie van leerlingen. Ze hield en houdt zich in het bijzonder bezig met kinderen uit etnische groepen in Nederland, in formeel en informeel verband.

Anthony Seldon
Is vice-chancellor van de University of Buckingham in Groot-Brittannië en is daar veel geprezen als biograaf van verschillende premiers, als schrijver van veel boeken over eigentijdse geschiedenis en als invloedrijk politiek commentator. Hij kreeg vooral ook bekendheid als headmaster van Wellington College, waar hij een well-being programme introduceerde en wordt regelmatig gevraagd voor advies aan de overheid. Seldon is tevens mede-oprichter van de beweging Action for Happiness.

Gerdineke van Silfhout
Is gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studieteksten. Ze is werkzaam als leerplanontwikkelaar bij SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling en is betrokken bij projecten rondom curriculum en toetsing, implementatie van formatieve evaluatie, handreikingen schoolexamen Nederlands en de rol van taal in alle vakken. E-mail: g.vansilfhout@slo.nl

Anne Speckens
Is hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en geeft sinds 2011 leiding aan het Centrum voor Mindfulness van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Ze doet uitgebreid onderzoek naar mindfulness en kijkt hoe de toepassing hiervan betekenisvol kan zijn in onder meer de zorg en het onderwijs.

Lisette Thooft
Is schrijfster, spreekster en lijf- en schrijfcoach, en sinds jaar en dag ‘huisfilosofe’ van het tijdschrift Happinez. Ze is medeoprichter en voorzitter van de Kring voor Mythosofie. Ze volgt op dit moment een opleiding tot rebalancer, het combineren van lichaamswerk met begeleid zelfonderzoek om inzicht te krijgen in jezelf en op nieuwe manieren in het leven te kunnen staan.. Onlangs verscheen van haar hand het boek Kom uit je hoofd. Op weg naar harmonie tussen denken en voelen (Boekerij, 2016).

Jens van Tricht
Studeerde vrouwenstudies en specialiseerde zich op mannen, mannelijkheid en de uitdagingen van het feminisme. Inmiddels werkt hij als trainer, spreker en inspirator nationaal en internationaal rond dit thema. Zo ontwikkelde hij een methodiek rond positieve beeldvorming rond mannelijkheid,  ‘toffe jongens’, die inmiddels wordt doorontwikkeld tot het meer omvattende ‘trotse zonen, trotse vaders’. http://www.jensvantricht.nl/. Jens is tevens Oprichter en directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie.

Paul Verhaeghe
Is klinisch psycholoog en psychoanalyticus en werkt als hoogleraar psychoanalyse en counseling aan de Universiteit Gent. In Vlaanderen, Nederland en daarbuiten werd hij bekend als auteur van boeken als Liefde in tijden van eenzaamheid (Acco, 1998), Identiteit (De Bezige Bij, 2012) en recentelijk Autoriteit (De Bezige Bij, 2015). Daarin legt hij ongemakkelijke relaties bloot tussen maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen en het psychische welzijn van de postmoderne mens. http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be

Alderik Visser
Studeerde Geschiedenis en nog wat andere dingen. Sinds 2016 werkt hij als leerplanontwikkelaar Geschiedenis bij expertisecentrum SLO. Daarvoor doceerde hij geschiedenis, filosofie en andere gammavakken in het openbaar middelbaar onderwijs en werkte hij als onderzoeker en als lerarenopleider. Samen met Fransiscus Kusters publiceerde hij de bundel Verwonderenderwijs. Filosofie en onderwijs (ISVW, 2016), en onder eigen naam de blog-bundel De Geschiedenis herhaalt zich niet. Kanttekeningen bij het onderwijsdebat (Phronese, 2016). www.alderik.nl

Lynne Wolbert
Is promovenda bij de afdeling Onderwijswetenschappen & Theoretische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2012 is zij begonnen aan haar onderzoek naar human flourishing as an ideal aim of education en hoopt daarover in 2017 een proefschrift te hebben geschreven.

Ying Que
Woont in Utrecht en werkt als project- en community-organizer voor kunstinstelling Casco. Binnen de MA Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief aan de Universiteit Utrecht studeerde ze af in de anarchistische antropologie. In haar schrijven verkent ze thema’s als zelforganisatie, gemeenschapseconomieën en privilege.

Channa Zaccai
Heeft een sociaalwetenschappelijke achtergrond en werkt onder andere als schrijfster en onderzoekster.